Services

Specializing in quality business communication and English as a Second Language (ESL) training and support. I write, rewrite, edit, coach, and collaborate on documents and presentations. If your career balances on communicating better in English, gaining complete mastery of the language, or increasing your communication expertise, then you are a great candidate for my unique approach.

Erikoistunut laadukkaaseen yritysviestintään ja englantia toisen kielen (ESL) koulutukseen ja tukeen. Kirjoitan, kirjoitan, muokkaa, valmentan ja kehitän asiakirjoja ja esityksiä. Jos urasi on tasapainossa kommunikoinnissa paremmin englanniksi, saisit kielen täydellisen hallinnan tai lisäämällä viestintäosaamistasi, olet hyvä ehdokas ainutlaatuiseen lähestymistapaani.​

Executive Training & Support

English as a Second Language (ESL)

Document & Presentation Design

Writing . Editing . Coaching

Group Workshops . Private Training


Executive Training & Support

Englanti toisena kielenä (ESL)

Asiakirjan ja esityksen suunnittelu

Kirjoittaminen. Muokkaus. Valmennus

Ryhmätyöpajat. Yksityinen koulutus